Advantage Database Server (ADS) jest bardzo wydajnym systemem zarządzania relacyjną bazą danych typu klient-serwer, przeznaczonym dla aplikacji dostępnych poprzez LAN, WAN oraz Internet. ADS to produkt firmy SAP Sybase

 

Pierwsze wdrożenia serwera ADS na naszym rynku (w wersji 3.x) miały miejsce w 1996 r. 

Advantage Database Server jest nadal rozwijany i zyskuje uznanie rodzimych użytkowników.  Obecnie dostępna jest wersja 11.x

JAKULKA WOW jest dystrybutorem systemu ADS od 2006 roku.  

 

 

Forum i grupy dyskusyjne systemu Advantage Database Server. Wyszukiiwarka -  KB, forum i grupy dyskusyjne. Blog.